Businesskjortor
strykfria 100%Bomull

seidensticke_NOS_1_01.193677-10.jpg

Vit, skjorta i 100% strykfri bomull. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_11_01.193640-3.jpg

Ljusblå, randig skjorta i 100% bomull. Strykfri. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_12_01.193660.12.reg-kra

Ljusblå rutig skjorta i 100% bomull.

Strykfri. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_1_01.193677-8.jpg

Vit Oxfordskjorta i 100% strykfri bomull. Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_16_01.002000-4.jpg

Mellanblå skjorta i 100% Strykfri bomull.

Regular fit. 

599:-

seidensticke_NOS_11_01.193677-9.jpg

Ljusblå skjorta 100% strykfri bomull. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_15_01.193640.15.reg-kra

Ljusblå randig skjorta i 100% bomull.

Strykfri. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_16_01.193660.16.reg-kra

Smårutigt mönster.100% strykfri bomull. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_11_01.193677-9.jpg

Blå Oxfordskjorta i 100% strykfri bomull. Regular fit

599:-

seidensticke_211-FS-2021_1_01_edited.jpg

Vit skjorta med dubbel manchett.

100% bomull. Regular fit.

599:-

seidensticke_NOS_16_01.002000.jpg

Ljusblå skjorta 100% strykfri bomull. Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_19_01.193640.19.reg-kra

Mörkblå randig skjorta i 100% bomull. Strykfri. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_19_01.193660.19.reg-kra

Mörkblå rutig skjorta 100% strykfri bomull. Slim, Shaped & Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_13_01.003000-4.jpg

Mörkblå skjorta i 100% bomull.

Regular fit

599:-

seidensticke_NOS_15_01.021006.jpg

Blå skjorta med dubbel manchett.

100% bomull. Regular fit.

599:-